Jellemző korai (3 hónapostól 3 éves korig) tünetek

MOTOROS

PSZICHÉS, KOGNITíV

SZOCIÁLIS

-tartós táplálkozási / szopási nehézség

-eltérő izomtónus

-megkésett / eltérő mozgásfejlődés

-egyensúlyi gyengeség / zavar

-aszimmetria a test két féloldalának használata között

-csecsemőkori reflexek tartós fennmaradása

-káros együttmozgások

-finommotorika késése / éretlensége

-beszédmotorika beindulásának késése

-alvászavar

-észlelési funkciók gyengesége

-figyelem rövidsége, gyengesége

-beszédértési problémák

-kommunikációs igény kialakulásának késése / eltérése

-megkésett beszédfejlődés

-megkésett pszichomotoros mozgás

-szem-kéz koordináció hiánya, rövidsége

-ok-okozati gondolkozás megjelenésének késése 

-szerepjáték megjelenésének hiánya 

-feladathelyzetbe nehezen bevonható

-nehéz megnyugtathatóság

-kötődés-zavarok (organikus oka is lehet)

-együttműködési készség csökkent / kiszámíthatatlan volta

-érzelmek megosztásának eltérő működése / hiánya

-irányíthatóság nehézsége

-tiltás meg nem értése / be nem tartása

-akaratos, öntörvényű viselkedés

-agresszió

-autoagresszió

-dührohamok

3-6 éves kor között megjelenő tünetek

-mozgáskoordináicó gyengesége, pontatlan mozgáskivitelezés

-új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága

-erőadagolási problémák

-diszpraxia, apraxia

-grafomotorika éretlensége

-hanyag tartás

-a szinkronfunkciók gyengesége

-a motorikus kontrollfunkciók

-sikertelen szobatisztaság

-emlékezeti gyengeség

-információ-feldolgozási zavar

-egyidejű többcsatornás figyelem és tevékenységszervezés képességének gyengesége 

-figyelemzavar

-a belátáson / tapasztalatokon álló gondolkozás megjelenésének késése 

-az analógiás gondolkozás megjelenésének késése 

-testvázlat, lateralizáció, téri orientáció gyengesége 

-diszlexia / diszkalkúlia veszélyeztetettsége

-szorongás, depresszió

-fóbiák

-nehezített beilleszkedése képesség

-nehezített szabályfelismerés

-nehezített szabályelfogadás

-szabálykövetés kiszámíthatatlansága

-leválások-kötődések dinamikájának eltérései

-segítségadás elutasítása

-feladathelyzetekből való kiszállás

-viselkedésszervezés során a kontrollfunkciók gyengesége (társas kapcsolatokban megmutatkozva)

-autizmus spektrum zavar

-gyermekkori szorongás

-depresszió

Kisiskolás korban megjelenő tünetek

-sportági alaptechnikák elsajátításának pontatlansága 

-lordosis, kiphosis

-tanulási zavar (olvasás, írás, számolás)

-lassú, nehézkes tanulási tempó

-áldozat / bohóc / agresszor szerepek

-pszichoszomatikus tünetek megjelenése

-az időbeosztás nehézségei

-játszmák

Ezek a tünetek azért veszélyesek, mert a gyerek az aktuálisan mozgósítható képességeivel rövidebb idejű, alacsonyabb minőségű teljesítményre/kooperációra képes, mint kortársai. Célirányos vizsgálat és terápia nélkül rögzül az a szint, ahol a tünetek először jelentkeztek. Iskolai kudarcok, kapcsolati, önértékelési problémák, zavarok jelenhetnek meg. Mindez látványosan hat azon kompetenciák kialakulására és megerősödésére, amelyekre minden munkaerőpiacra beilleszkedni akaró XXI. századi embernek szüksége van. (Forrás: Lakatos Katalin Ph.D)

Forrás: BHRG Alapítvány

https://bhrg.hu/szuloknek/3-hotol-11-eves-korig/