Korrepetálás

Az iskolai osztályok eltérő képességű, különböző feldolgozási tempójú gyermekekből állnak. A tanítónak a legjobb felkészültség mellett is nehéz minden tanulónak a tananyagot átadni, megértetni. A korrepetások során lehetőség nyílik a lassításra, a tananyag apróbb lépésekre bontásásra, a tapasztalatszerzésen alapuló tanulásra, gyakorlásra, élmélyítésre.

Az évtizedekre visszanyúló tapasztalatom és fejlesztőpedagógiai végzettségem segítséget nyújthat a gyermekével kapcsolatos tanulási problémákra, a lemaradás behozatalára.

Kinek ajánlom?

  • iskolásoknak 1-4. osztályig
  • matematikai és magyarral kapcsolatos lemaradások behozatalára