Üdvözlöm,

Gregersen-Labossa György vagyok..

24 év szolgálat

Szervezetfejlesztés

Tanácsadás

Rólam

Lelkész családba születve előttem volt mindig a pozitív példa édespám és nagybátyám lelkészi munkáját tekintve. Mivel sokat jelentett számomra munkásságuk ezért magam is a teológiát választottam. A tanulmányaim elvégzését követően a nagy váltást az 1996-os év hozta el számomra, amikor is a tatabányai gyülekezettől elbúcsúzva a szombathelyi gyülekezet élére kerültem. Ez a 24 év nagyon meghatározó része az életemnek, ahogy a családoménak egyaránt

A lelki hivatás és a közösség építés mellett számos fejlesztést, és beruházást sikerült kivitelezni. Létrehoztuk a Szeretetszolgálatért Alapítványt, ami azóta is nagy támasza a tevékenységeinknek.

Nagy összefogás és alkotó erő szabadult fel a gyülekezetben, ami a későbbi lépéseket is megalapozta. Megépült a Túróczy ház szeretetotthon, kinyitotta kapuit a Reményik Sándor Általános iskola melyet 2007-ben vettünk át egyházi fenntartással. Onnantól kezdve elindult ez a szerves fejlődés, megnőtt az egyházközség presztízse a városban. A következő lépést a bobai iskola átvétele jelentette melyet az állam adott át a Szombathelyi Evangélikus Egyházközségnek.

2015-től a diakóniai bizottság elnökeként részt vettem a kormánnyal való tárgyalásban, aminek az volt a lényege, hogy a magyar kormány úgy gondolta, miniszterelnök úrral az élen, nagyon helyesen, hogy minél több szociális intézményt adjon át az állam az egyházaknak.

Szombathelyi papnak lenni azért egyfajta közéletiséget is jelentett. Elég intenzíven részt vettem az elmúlt huszonnégy évben a város közéleti tevékenységeiben, mert vallom, hogy ez hozzátartozik az értelmiségi léthez. Az egyik oldalon benne élünk a világban, a másik oldalon mégiscsak felszentelt személyként méltósággal kell, hogy szolgáljuk a városunkat és a hazánkat.

A technológia fejlődéshez alkalmazkodva saját tv és rádió műsort készítettünk. A könnyebb és informatívabb elérést a saját weboldal tette lehetővé. Majd egy honlap csoport épült, és kiegészült a szociális média különböző formáival. A Credo Rádió elindítása ennek a média fejlesztésnek volt valójában a csúcspontja. Amikor felmerült, hogy elsőként az evangélikus egyházban egy kisközösségi rádiót alapítsunk, akkor a sikeres pályázattal az eddigi kommunikációs szolgálatunk egészét koronáztuk meg.

Miben tudok segíteni?

A lelkésznek az a feladata, hogy meglássa a másik ember szemében a tüzet, és segítse felismerni az oltártól felálló testvérnek, hogy milyen karizmát adott neki az Isten, és ezt az erőt megpróbálja becsatolni az egyháznak a malomkerekébe, hogy azok az energiák, amelyek máshol is bevethetők volnának (pl. civil világ), inkább a gyülekezetben hassanak, alkossanak és gyarapítsanak. Én erre törekedtem, és ha valakiben láttam kezdeményezést, segítettem.

  • Mentálhigiéné
  • Szervezetfejlesztés: Civil szervezetek, egyházi szervezetek, szociális intézmények szervezetfejlesztése, szakmai tanácsadás
  • Önkéntes menedzsment egyházi és civil szervezeteknek, cégeknek
  • Fundraising tanácsadás egyházi és civil szervezeteknek
  • Lelki és spirituális vezetés egyházi, szociális alkalmazottaknak és vallásos embereknek
  • Tanácsadás rendszerszemléletű irányításhoz egyházi és szociális területen 
  • Pályázati tanácsadás, szakmai vezetés egyházi, civil és szociális területen

Mentálhigiéné

Csoportos és egyéni mentálhigiéné: tréningek tartása és segítő kapcsolat kiégés, szakmai vagy életvezetési megakadás esetén.

2008 óta mentálhigiénikus végzettséggel rendelkező lelkészként intézményvezetőként dolgoztam. Tréningeket vezetek rendszeresen és képzések tartalom fejlesztésében veszek részt. Önismereti és szakmai képzéseket egyaránt tartok tréning illetve frontális módszerrel is. A „Keresztyén házban dolgozom” diakóniai munkatársak alapképzésére kifejlesztett tréning meghonosításában és alkalmazásában vettem részt.

Szervezetfejlesztés: Civil szervezetek, egyházi szervezetek, szociális intézmények szervezetfejlesztése, szakmai tanácsadás

2000 óta számos egyházi és civil szervezet alapításában és fejlesztésben dolgoztam. Alapítványok és egyesületek működése területén sok tapasztalatot szereztem.

Önkéntes menedzsment egyházi és civil szervezeteknek, cégeknek

Önkéntes kulcsszakértői képzés után a Vas Megyei Önkéntes Központ felépítésében részt vettem, és a formális önkéntesség elterjesztésében vettem részt trénerként és önkéntes szakértőként. Civil szervezetek önkéntes koordinátorait képeztem, illetve önkéntes stratégia elkészítésében szakértőként vettem részt. Fontos területe a vállalati önkéntesség, amely a cégek társadalmi szerepvállalását, illetve a csapatépítést szolgálja.

Fundraising tanácsadás egyházi és civil szervezeteknek

A forrásteremtés a civil és egyházi szervezetek fontos tevékenysége. Ezzel kapcsolatban külföldi gyakorlatok és tudományos eredmények adaptálását végeztem az elmúlt években, és tréning vagy előadás formájában a forrásteremtést tanítottam.

 

Lelki és spirituális vezetés egyházi, szociális alkalmazottaknak és vallásos embereknek

Tanácsadás rendszerszemléletű irányításhoz egyházi és szociális területen

Pályázati tanácsadás, szakmai vezetés egyházi, civil és szociális területen

Az elmúlt években számos nagy pályázat résztvevője és szakmai vezetője voltam, így nagy tapasztalattal rendelkezem a sikeres pályázatok előkészítésében, illetve lezárásában.